Stanowisko: Kosztorysant

KosztorysantKosztorysant

Zakres obowiązków: -analiza dokumentacji technicznej; -sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz kalkulacji cen; -koordynacja, nadzorowanie i analiza przesłanych zapytań ofertowych; -przygotowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych; -analiza rynku w zakresie aktualnych cen materiałów [...]